Polyester saksı nedir nasıl yapılır?

Polyester nedir?

-Polyester kelimesi, bileşik bir kelime olup, çok anlamındaki “POLY” ve organik bir tuzu ifade eden kimyasal bir terim olan “ESTER” den oluşur.

-En basit tanımı ile çok fonksiyonlu asitler (dikarboksilik asit) ile çok fonksiyonlu alkollerin (glikol) reaksiyonu sonucu oluşan polimerik malzemeye polyester reçinesi denir.

-Polyester reçineleri kendi içlerinde kimyasal yapılarına göre doymuş ve doymamış olarak sınıflandırılırlar. Doymuş polyesterlere en güzel örnek PET (Polietilentereftalat) malzemesidir.

-Bu malzeme plastik özellikler göstererek ısıtıldığında erir ve tekrar şekillenebilir. Bizim konumuz olan doymamış polyester reçineleri ise yapılarında karbon – karbon cifte bağ (C=C)

-Doymamış polyester reçinelerin ilk pratik uygulama örneği, 2. Dünya savaşındadır. Fakat cam elyafı ile takviye edilmesi, çok sağlam ve hafif bir malzeme olduğunun anlaşılması 1950 dedir. Günümüzde doymamış polyester reçineleri ilk hallerine göre çok daha üstün özelliklere sahiptirler.

-içerdiklerinden dolayı, sertleştiklerinde bir ağ yapısı oluşturarak tekrar işlenmesi mümkün olmayan sert ve sağlam bir malzemeye dönüşürler. Bu tür malzemelere “Termoset” malzemeler denir.

-Şirketimizin ürün ve malzemelerinde bulunan hem Türkiye’de hem de dünyada CTP üretiminde en yaygın olarak kullanılan doymamış polyester reçineler, (kullanılan reçinelerin yaklaşık kabaca % 75’ni temsil ederler.) takviyeli plastikler içinde termoset gurubunda yer alan bir reçinedir. El yatırması gibi basit kalıplama tekniklerden en karmaşık makineleşmiş kalıplama tekniklerine kadar her tür kalıplama tekniğine hitap eder. Polyester reçineler, çok geniş bir kimyasal aileyi kapsar ve genel olarak dibazik asitlerle polihidrik alkollerin kondensasyon reaksiyonu sonucunda elde edilirler.

Dibazik Asit + Polihidrik Alkol Polyester Reçine + H2O

 Fiberglas Cam Elyaf Polyester reçine ile ıslatılıp kimyasal olarak sertleştirilmesi ile elde edilir. Çeliğe karşı 4 kat fazla çekme dayanımına sahiptir. Gelişen teknoloji ile paralel olarak bu sektörde de müspet gelişmeler kat edilmekte ve yeni uygulama yöntemleri keşfedilmektedir


Saksı Nasıl yapılır?

Polyester ve Cam elyaf liflerinin karışımı ile, bir model üzerinden kalıp alınan, kalıp üzerinden el yatırma yöntemi ile çalışılıp kalıptan kopya alınan bir saksı üretim yöntemidir.

instagram ve twitter sayfalarımızdan beni takip edebilirsiniz.